Tietokoneavusteista kankaiden suunnittelua on ollut jo ainakin 1970- luvulla. 1980- luvulla tietokoneavusteinen suunnittelu tuli muotiin, jolloin kudottavia kankaita saatiin suunniteltua CAD- piirtäen. Suomessa tällä hetkellä opetetaan ainakin kuosisuunnittelua Adobe Illustrator- ohjelmalla. Tällä tietokoneohjelmalla saa toteutettua erilaisia kuviorytmityksiä. Myös erilaista värien käyttöä voi kokeilla tätä tietokoneohjelmaa käyttäen. Myös Adobe Photoshop- tietokoneohjelmaa käytetään ainakin kankaiden kuvioiden suunnittelussa.

Luovalla alalla ja IT- alalla on kaiketi uutta nyt digitaalinen muotoilu. Tämä kai tarkoittaa lähinnä verkossa olevan aineiston muotoilua tietokoneohjelmilla. Digitaalisen muotoilun koulutuksessa, jota järjestetään Suomessa, keskitytään graafiseen suunnitteluun, mediatuotantoon ja verkkotuotantoon. Tämän koulutuksen aikana koulutukseen osallistujat toteuttavat muun muassa verkkosivuston, kuvalinjan, dokumenttisuunnittelun ja digitaalisen näkyvyden käytännössä katsoen yritykselle. Tämä koulutus on suunniteltu henkilöille, jotka haluavat olla viimeisimmässä IT- alan kehityksessä mukana. Minun mielestäni tämä on mielenkiintoinen ala. Tarkoituksena on kai suunnitella ja toteuttaa kaikki muotoilun muodot vain tietokonetta ja verkkoa käyttäen. Toivottavasti ala vain jatkaa kasvuaan myös tulevaisuudessa.

Minä en tiedä, mistä aloittaa, jos haluan oppia edes jotain tietokoneavusteisesta suunnittelusta. Tätä kyseistä suunnittelun muotoa on kuitenkin ollut olemassa jo joitakin vuosikymmeniä. Minä olen auttamattomasti asiassa jäljessä, ja paljon.

Tietokoneavusteinen suunnittelu pitää kuitenkin sisällään ainakin numeerisen laskennan, 2D- piirtämisen, 3D- mallinnuksen ja tietokonesimulointia. Näistä 2D- piirtämistä ja 3D- mallinnusta on käytetty tavallisessa suunnittelutyössä paljon. Itse asiassa 2D- piirustukset eli CAD- piirtäminen syrjäytti teollistuneissa maissa 1990- luvulla käsin tehtävät tekniset piirustukset. Mitä taas suunnittelutyöhön itseensä tulee, ainakin kudottavia kankaita on suunniteltu tietokoneavusteisesti jo 1980- luvulta lähtien, jolloin Suomessa julkaistiin myös kankaiden suunnitteluun tietokoneella kehitelty tietokoneohjelma. CAD- piirtämistä käytettiin ainakin silloin myös kankaiden suunnitteluun tietokoneella.

Minä en tiedä, kuinka paljon tietokoneistuminen on suunnittelijan työhön vaikuttanut, mutta kaiketi se on muuttanut kyseisellä alalla, ja paljon. Minä tietenkin toivon, että suunnittelijoiden oma kädenjälki näkyy muotoilunkin saralla edelleen. Ilmeisesti on paljon tietokoneohjelmistoja, joita käyttää, jos on luova suunnittelija. Näin tietokoneajalla minäkin kuitenkin oletan luovan alan suunnittelijoiden käyttävän tietokoneavusteista suunnittelua töissään.