Nykypäivän kuvittajat ja varsinkin muotikuvittajat ovat laajalti esillä verkossa. Monen unelmien ammatti, kuvittajan työ, näyttää siis osaltaan laajalti digitalisoituneen. Varmasti myös verkossa esillä olo tuo nykyajan kuvittajille paljon lisää tunnettavuutta. Monella kuvittajallla on oma portfolio esillä verkossa. Näillä verkossa olevilla kuvittajien portfolioilla myös haetaan lisää työtilauksia kuvittajille. Minä itse olen sitä mieltä, että kuvittajan työ on nykyään todella haluttu, ja ala on varmasti näkemässä jonkinlaisen kasvun, joka näkyy myös siinä, kuinka monet kuvittajat ovat nykyään esillä muun muassa verkkosivustoilla.

Koen varsinkin muotikuvittajien maailman hektiseksi, ja epäilen, että tällä ja paljolla verkossa esillä ololla on suuri yhteys tänä päivänä. Varmasti myös kuvittajat käyttävät paljon aikaa digitaalisen taiteen oppimiseen jo osana koulutustaan tänä päivänä. Tämä näkyy sitten myös toteutetuissa kuvituksissa.

Yhtenä esimerkkinä tästä voisin mainita muotikuvittaja Jessica Singhin työt. Hän käyttää ohjelmisto Photoshopia luovasti muotikuvituksissaan. Verkossa olevan kuvittajan portfolionsa mukaan hän on myös keskitttynyt työskentelemään vain kynillä ja luonnoslehtiöllä. Hänen töitään katsellessaan on vaikea sanoa, miten hän on Photoshopia työssään käyttänyt. Jessica Singhin kuvitustöissä kun näkyy minun mielestäni juuri vahvasti hänen kädenjälkensä.

Myös sarjakuva on vahvasti verkossa tänä päivänä. Sarjakuvan tekijät ovat varmasti hyötyneet verkon ja digitaalisen taiteen mahdollisuuksista paljon. Minä luulisin, että jo pelkkä väritystyö on tullut paljon helpommaksi sarjakuvan tekijöille, kun erilaiset tietokoneohjelmistot ovat kehittyneet ja jatkavat kehitystään.

Suoranainen animaatio taas on minun mielestäni nykyään jo hyvin tietoteknistä maailmaa. Tälläkin alalla auttaa varmasti paljon, jos ymmärtää taiteen tekemistä perinteisin menetelmin. Tosin minun käsittääkseni nykyään animaatiota tekevät ihmiset käyttävät työssään todella monenlaisia tietokoneohjelmistoja. Tämä sitten näkyy myös lopputuloksessa, joka on minun mielestäni taatusti ollut vaikean työskentelyn ja laaja-alaisesti tietokoneen ja tietokoneohjelmistojen oppimisen takana.

Monenlaista kuvitusta on nykyään näytteillä verkossa. Jos harrastaa yhtään taidealaa, on näitä kuvituksia myös hauska käydä läpi portfolioiden muodossa. Kuvituksissa tyylejä on nykyään monenlaisia, mutta verkosta löytää varmasti myös itseä puhuttelevia töitä, jos näitä kuvituksia jaksaa yhtään verkosta etsiä.