Taidekeskus, joka on nimeltään KulttuuriKauppila

Author: | Posted in oriseutu No comments

Taidekeskus nimeltään KulttuuriKauppila kehittäää sekä tuottaa korkeatasoista kansainvälistä ammattitaidetta Pohjois-Suomessa. KulttuuriKauppila myös kansainvälistää taiteen alan kenttää omalla toiminnallaan. Tämän taidekeskuksen toimintaan kuuluu kansainvälinen residenssitoiminta, Art Ii Biennaali, Valto Pernu Photo Marathon, ympäristötaidepuisto, taiteilijoiden osaamisen kehittäminen ja verkostojen rakentaminen sekä Iin kansainvälisen kuvataideopetuksen tuottaminen. Näin osallistumalla käytännön kulttuuripolitiikkaan, taidekeskus KulttuuriKauppila uskoo luovuuteen hyvinvoivan yksilön ja elinvoimaisen paikkakunnan voimavarana.

Verkkosivusto Wikipedia,www.wikipedia.org, kertoo sivuillaan, että tämä taidekeskus on perustettu vuonna 2006. Kyseinen taidekeskus sijaitsee Iissä, joka on Oulun pohjoispuolella. KulttuuriKauppilaa ovat olleet perustamassa kolme iiläistä taiteilijaa, Helena Kaikkonen, Sanna Koivisto ja Antti Ylönen.

Tämä taidekeskus harjoittaa mielestämme mielenkiintoista residenssitoimintaa. Tämän residenssitoiminnan tarkoituksena on muun muassa tuoda kansainvälistä taidetta Iin kyläyhteisöön. Tällä residenssitoiminnalla tarjotaan taiteilijoillle verkostoitumisen mahdollisuuksia sekä tilaa ja rauhaa taiteelliseen työskenteyyn. Tällä taidekeskuksella on kaksi residenssiohjelmaa. Toinen on sosiaalisen taiteen residenssiohjelma, ja toinen on Artist in Residency- residenssiohjelma. Nämä residenssiohjelmat tuovat Iihin 10 – 20 kansainvälistä residenssitaiteilijaa vuosittain, ja jokaiselle laaditaan oma residenssiohjelma.

Tietenkin taidekeskuksella on näiden ohella muutakin toimintaa. Siellä järjestetäään aktiivisesti mm. taidenäyttelyitä, työpajoja ja taiteilijatapaamisia. Heidän järjestämänsä Art Ii Biennaali toteuttaa teoksia KulttuuriKauppilan, Iin seurakunnan ja tämän kunnan teknisen toimen kanssa ylläpitämään ympäristötaidepuistoon. Tämä ympäristötaidepuisto on suosittu kohde ja virkistysalue niin Iin kuntalaisten, kuin matkailijoidenkin keskuudessa.

Valitettavasti emme löytäneet ajankohtaista tietoa tämän taidekeskuksen näyttelytoiminnasta. He ovat järjestäneet tänä vuonna Art Ii Biennaalin, jonka aiheena on ollut vesi. Näiden Art Ii Biennaalien keskeinen lähtökohta ylipäätään taitaa olla hyvin ympäristölähtöinen. KulttuuriKauppila järjestää myös joka vuosi suuren kesänäyttelyn, joka on auki puolesta välistä kesäkuuta aina puoleen väliin elokuuta asti. Tässä taidekeskuksessa on kuitenkin näyttelytoimintaa myös talvella, vaikka opetus painottuukin silloin lähinnä opetustoimintaan. Pääsääntöisesti heidän näyttelytoimintansa esittelee residenssitaiteilijoiden töitä. Näihin taidenäyttelyihin on myös vapaa pääsy. Tämän taidekeskuksen katon alle mahtuu siis kaikenlaista mielenkiintoista toimintaa, niin kesällä kuin talvisinkin, jota olisi varmasti mielenkiintoista päästä myös sinne katsomaan, käymällä kyseisessä taidekeskuksessa vähän pidemmänkin matkan päästä.