Lontoon National Portrait Galleryn tuottama taidenäyttely Michael Jackson: On the Wall on EMMAn päänäyttely vuonna 2019. Lontoossa National Portrait Gallery avasi näyttelyn 28.6.2018. Tässä taidenäyttelyssä on esillä teoksia yli 40 kansainvälisesti tunnetulta taiteilijalta. Näitä taideteoksia on saatu taidenäyttelyyn niin julkisista kokoelmista kuin yksityisistäkin kokoelmista. Tässä taidenäyttelyssä on mukana myös uusia töitä, joita on tehty juuri tätä taidenäyttelyä varten.

Tämä taidenäyttely nimeltään Michael Jackson: On the Wall on saanut jo hyviä arvosteluja. Kyseisessä taidenäyttelyssä tarkastellaan Michael Jacksonin vaikutusta taiteeseen. Hänen vaikutuksensa musiikkiin, muotiin, koreografioihin, tanssiin ja musiikkivideoihin on laajasti tunnustettu, mutta Michael Jackson vaikutti myös suoraan kuvataiteeseen.

Tässä taidenäyttelyssä on taideteoksia muun muassa taiteilijoilta, Andy Warhol ja Paul McCarthy. Lontoon National Portrait Galleryn johtaja Nicholas Cullinan on kuratoinut kyseisen taidenäyttelyn. Tämä taidenäyttely on järjestetty yhdessä Michael Jacksonin perikunnan kanssa.

Minun mielestäni Michael Jacksonin vaikutuksen muun muassa kuvataiteeseen näkee hyvin suoraan näissä teoksissa. Tässä taidenäyttelyssä olevat teokset ovat minun mielestäni hyvinkin yllättäviä itsessään. Michael Jackson vaikutti hyvin suoraan taiteellaan maailmaan. Tämän taidenäyttelyn teoksissa voi mielestäni nähdä niin aiheissa kuin valon käytössäkin tätä vaikutusta, joka hänellä oli.

Nämä taideteokset, jotka ovat Michael Jackson: On the Wall taidenäyttelyssä tuovat mieleeni muun muassa niin hänen musiikkinsa, musiikkivideonsa kuin vaikutuksensa muotiinkin. Jotenkin nämä kyseiset taideteokset näyttävät myös liittyvän suoraan siihen aikaan, jona ne on tehty. Myös tässä taidenäyttelyssä olevien taideteosten värien näen osittain liittyvään suoraan Michael Jacksonin vaikutukseen, niin kuvataiteen kuin vaikkapa myös muodin saralla.

Kyseessä on siis merkittävä taidenäyttely, joka nähdään ensin Lontoon National Portrait Galleryssa. Tämän jälkeen näyttelyn voi nähdä Pariisissa ja Bonnissa, ennen kuin kyseinen taidenäyttely tulee EMMA:an Suomeen esille. EMMA ei ole taatusti turhaan nimennyt Michael Jackson: On the Wall taidenäyttelyä vuoden 2019 päänäyttelykseen.

Jollei tämä taidenäyttely herätä paljon keskustelua maailmalla, minä olen ihmeissäni. Kyseessä on suuri, mutta kaiketi myös hyvin rajattu taidenäyttely, jonka mielestäni pitäisi herättää niin keskustelua, kuin ihmetystäkin taidenäyttelyssä kävijöiden keskuudessa.