Tutkimus siitä, minkälainen matkailumaa Suomi on japanilaisen silmin

Author: | Posted in oriseutu No comments

Uuden tutkimuksen pohjalta oli tarkoitus saada käsitys siitä, minkälainen Suomi on Suomessa asuvien japanilaisten mielestä, sekä minkälaisena matkailumaana he Suomen näkevät. Helsingin yliopiston verkkosivuilla kerrotaan tutkimuksesta. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli muun muassa saada käsitys siitä, miten Suomen matkailua voidaan yleisesti ottaen parantaa.

Tutkimukseen osallistuneiden japanilaisten yleinen mielipide Suomesta oli positiivinen. Suomi- kuvaa kysyttäessä mainittiin yleisimmin sauna, Muumit ja luonto. Tämä kyseinen raportti on osa kansainvälistä CAITO-hanketta, jossa on mukana Ruralia-instituutti.

Tähän tutkimukseen vastanneet olivat matkustelleet suhteellisen paljon Suomessa. Negatiivisina asioina Suomessa mainittiin byrokratia, talven pimeys, vaikeudet työn ja ystävien löytämisessä sekä suomen kielen oppimisen vaikeudet. Suurin osa heistä oli vieraillut kaupungeissa, joihin oli mahdollista päästä helposti julkisilla kulkuvälineillä. He olivat vierailleet myös eri puolilla Lappia. Mieleenpainuviksi kohteiksi mainittiin muun muassa Turku, Tampere ja Porvoo. Nämä kaupungit olivat jääneet mieleen kauniiden maisemiensa, vanhojen kaupunginosien ja historiansa takia.

Ennen Suomeen tuloaan, haastattelussa mukana olleet japanilaiset tiesivät Suomesta muun muassa joulupukin, koulutuksen, Marimekon, metsät ja järvet. Tutkimukseen osallistuneet henkilöt pitivät myös suomalaisia ystävällisinä, ujoina ja rehellisinä ihmisinä.

Tutkimukseen osallistuneiden ihmisten mielestä hyvät puolet Suomen matkailussa ovat muun muassa turvallisuus ja suomalainen ruoka. Negatiivisena asiana pidettiin muun muassa sitä, ettei turisteille ole tarpeeksi tietoa saatavilla Suomesta. Tutkimukseen vastaajat kertoivat myös, mitä he Suomessa näyttäisivät vierailulle tulleelle ystävälle tai sukulaiselle. Suurin osa näistä kohteista oli Helsingin alueella. Kokemuksista, joita vieraille haluttaisiin esitellä, mainittiin muun muassa lumessa kävely, sienien poimiminen, makkaran grillaaminen sekä järvessä- ja avannossa uinti. Kun tutkimukseen osallistujilta kysyttiin asioista, joita he näyttäisivät Suomeen tulleille vieraille, mainittiin muun muassa jäätynyt järvi tai -joki sekä kylmä ilmasto.

Kyseessä on siis hyvin ajankohtainen tutkimus, jossa on mielestäni kysytty oikeita asioita Suomen matkailusta ja siitä, kuinka sitä voitaisiin edelleen parantaa. Suomessa on kuitenkin paljon nähtävää, niin suomalaisille kuin ulkomaalaisillekin, matkailusta nauttiville ihmisille. On minun mielestäni hienoa, että myös Suomen luonto yhä edelleen kiinnostaa matkailijoita ja että se koetaan myös tärkeäksi osaksi Suomea.