Uusi tutkimus Pääsiäissaarten kulttuurista

Author: | Posted in oriseutu No comments

Uusi tutkimus kertoo, että Pääsiäissaarten kulttuuri ei välttämättä romahtanutkaan. MSN uutisten verkkosivustolla,

www.msn.com, kerrotaan kyseisestä asiasta. Pääsiäissaaret sijaitsevat noin 3700 kilometrin päässä Chilen rannikolta. Pääsiäissaariin liitetään suuret kiviset patsaat, mystiikkaa ja salaisuuksia. Moni tietää näillä Pääsiäissaarillla olevan suuria kivisiä patsaita, jotka kuvaavat ihmispäitä. Saarella on tällä hetkellä noin tuhat patsasta ja suurimmat ovat noin 21 metriä korkeita.

Perinteinen versio saaren historiasta kertoo, että saarelle tulleet polynesialaiset merenkulkijat tulivat saarille kunnianhimoisin suunnitelmin, mutta tuhosivatkin oman sivilisaationsa sotimalla keskenään ja tuhoamalla saarten luonnonvarat. Uusi tutkimus, joka on ilmestynyt The Journal of Pacific Archeology -julkaisussa, väittää, että Pääsiäissaarten kulttuuri saattaa olla aiemmin luultua monimutkaisempi ja, ettei Pääsiäissaarilla elänyt sivilisaatio tuhoutunutkaan.

Kansainvälinen tutkimusryhmä analysoi saarelaisten aikoinaan käyttämiä työkaluja kemiallisesti. Näihin työkaluihin kuuluivat työkalut, joilla saarella eläneet vuolivat ja pystyttivät kuuluisat kivipatsaat. He päätyivät siihen tulokseen, että Pääsiäissaarilla olleet ihmiset elivät sivistyneessä yhteiskunnassa, jossa oltiin vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja jaettiin tietoa.

Ensimmäisten ihmisten arvelaan tullleen saarellle, joka tunnetaan nimellä Rapa Nui, 900 vuotta sitten. Suullisen perimätiedon mukaan ensimmäiset ihmiset saapuivat saarelle kahdella kanootilla. Muinaiseen Rapa Nui -yhteiskuntaan kuului päälliköitä, pappeja ja työläisiä, jotka kalastivat, viljelivät maata ja tekivät näitä kivisiä patsaita, joita kutsutaan moai-patsaiksi. Saaren yhteiskunnassa oli erityinen sosiaalis-poliittinen rakenne, joka oli tarpeen patsaiden valmistuksessa.

Tutkijat analysoivat vulkaanisesta basaltista tehtyjä työkaluja, jotka he löytysivät paljastaessaan yhteensä neljä Rano Rakaku -alueella sijainnutta patsasta. Heidän tavoitteenaan oli ymmärtää patsaiden valmistukseen vaadittua teollisuutta. Työkalujen kemiallisen analyysin mukaan nimettyjä toki-työkaluja käytettiin jonkinlaisessa vuorovaikutuksessa. Tutkimuksessa saatiin selvillle myös, että nämä toki-nimiset työkalut tulivat tietyltä yhdeltä louhosalueelta. Tämä taas kertoo siitä, että patsaita tehtiin vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Juuri tämän yhteistyön ja vuorovaikutuksen katsotaan mahdollistaneen niin monen patsaan pystytyksen Pääsiäissaarille. Näin laaja yhteistyö ei sovi siihen teoriaan, että Pääsiäissaarten asukkaat käyttivät resurssinsa loppuun ja tuhosivat sivilisaationsa sodan käynnin seurauksena. Pääsiäissaariin liittyy edelleen hyvin paljon arvoituksia, koska nämä saaret ovat eristäytyneet muusta sivilisaatiosta.